GEWASBESCHERMING EN CHEMIE

Anno 2022

Op dit ogenblik staat onze economie serieus onder druk. Bedrijven zijn volop bezig met het verwerken van de impact van de Corona-crisis, de voorbije jaren zullen bij iedereen in het geheugen gegrift staan als een tijd vol pittige uitdagingen. Op dit moment bekijken veel bedrijven op welke manier ze willen samenwerken. Welke hybride vorm kan ontstaan na 2 jaar waar thuis werken de overhand had?

 

Het is in een wereld van verandering ook van ongelooflijk groot belang om het potentieel van mensen binnen een bedrijf volop te benutten en processen te optimaliseren. En dat is niet altijd gemakkelijk. Dikwijls doen we de dingen omdat we gewoon zijn ze zo te doen. We weten wel dat het niet optimaal is maar hebben dikwijls niet te tijd om een stap achteruit te zetten en te bekijken hoe zaken op een andere manier zouden kunnen worden aangepakt. Teams die niet optimaal functioneren kosten tijd, energie en zorgen er soms ook voor dat mensen vertrekken. Processen die als zwaar en lastig worden beschouwd, worden omzeild waardoor ze hun nut volledig verliezen en tegelijkertijd beoogde doelen niet worden gehaald.

 

Welke Hybride vorm kan ontstaan na 2 jaar met zoveel mogelijk thuiswerken?

 

Ik help bedrijven in kaart te brengen bij welke processen er groei en ontwikkeling mogelijk is. Welke nieuwe processen en kaders er nu nodig zijn. We bekijken wat er is, wat gewenst is en wat er kan veranderd worden. Bovendien zorg ik er ook voor dat deze ideeën en initiatieven wel degelijk in actie worden omgezet!

Mijn ondersteuning wordt volledig gedaan op maat. Daarvoor bespreken we eerst en vooral samen de behoeftes van het bedrijf en de werknemers en in functie daarvan wordt een programma samen gesteld en afgesproken.

Fran Delbeke

Coach, trainer en facilitator